PQube® לניטור רשת החשמל – מערכת מדידה והקלטה משולבת לניטור איכות החשמל וייעול הצריכה

פרמטרים כגון מחיר, מורכבות, וגודל, היוו באופן מסורתי את המחסום המעשי ביותר לניטור איכות החשמל בזמן אמת באתרים מסחריים ותעשייתיים. כעת נתח החשמל החדש של חברת PSL מדלג מעל כל המחסומים האלה. מנהלי המפעלים יכולים לקבל נתוני איכות חשמל על בסיס תקנים בין לאומיים מוכרים באופן שוטף. לא צריך תואר שלישי לא צריך תוכנה מתוחכמת