מדידת התנגדות רצפה או קיר בשימוש פרוב PRS-1 של חברת SONEL, תקן HD60364-6 ו- EN 1081


יש דרך חדשה קלה ומדויקת יותר לבדיקת התנגדות רצפה או קיר על פי תקן גרמני DIN 1081 ובגרסה באנגלית EN 1081.
חברת SONEL פיתחה כלי עבודה ייעודי לבדיקות תקופתיות של מדידת התנגדות ריצפה או קיר תוך התחשבות בכללים ובידע טכני בהתאם לתקן HD 60364-6 ו EN 1081.

הפרוב החדש PRS-1 של חברת SONEL מבצע את הבדיקה בצורת משולש שווה צלעות, רגלי הבדיקה הם כריות גומי מיוחד המבטיח התנגדות של R<5K וקשיות של 50 עד 70 IRHD. תכנון זה עם הלחץ הנדרש מבטיח שטח של כ 900 מ”מ מרובע עם המשטח הנבדק.

בדיקת התנגדות Sonel PRS-1

תרשים 1

התנגדות בכל נקודת מדידה לא צריך להיות נמוך מ 50 kΩ ב 500 V של מתח הבדיקה ו -100 kΩ ב 1000 וולט של מתח הבדיקה.

מדידות ההתנגדות במכשירי מדידה צריכות להתבצע בשלוש נקודות שונות של הרצפה והקיר בחדר הנבדק. לפחות אחת ממדידות אלה, הן לרצפה והן לקיר, צריכה להתבצע במרחק של עד 1 מ’ מחלקים מוליכים חיצוניים, למשל: רדיאטורים או ברזי מים, בעוד שמידות אחרות צריכות להתבצע במרחקים גדולים יותר. 

במהלך ביצוע הבדיקה תוך כדי שימוש ב-PRS-1, יש לבדוק את התנגדות משטח במשך 60 שניות לאחר החלת מתח הבדיקה. אם ההתנגדות הנמדדת בכל נקודה נמוכה יותר מהערכים המצוינים לעיל, הרצפות והקירות נחשבים לחלקים מוליכים חיצוניים לצורך הגנה על התחשמלות.

Rc- human body resistance, Rp- floor resistance

שימושים נוספים בפרוב בהתאם לתקן הם בדיקת טיב בידוד המשטח עצמו וטיב בידוד משטח מבודד בינו לבין משטח מתכתי כפי שמתואר באיורים הבאים:

figure 3figure 2

נכתב ונערך ע”י שי חבויניק