סונל Sonel MIC-30

סונל Sonel MIC-30

מד בידוד 1KV

סוג הפתרון: מדי בידוד מדי בידוד > מתח בדיקה 1K וולט
mic 30 l

דגם MIC-30 מכשיר מתקדם לבדיקת התנגדות הבידוד עם מתח בדיקה מ 50 ל 1000 וולט במדרגות של 10 וולט או באמצעות בורר מתחים. מדידה אוטומטית בשקע חשמל , הצגה רציפה של התנגדות הבידוד או זרם זליגה. פריקה אוטומטית של קיבוליות המדידה. התראה אקוסטית כל 5 שניות לאינדיקציית זמן מדידה. הגדרת 3 טיימרים T1 , T2 ו T3 בין 1 ל 600 שניות המאפשר חישוב PI ו DAR. אינדיקציה מתח מדידה. הגנה והתראה בפני מתח חי. תומך במדידה ע"י 3 חוטים. בדיקת רציפות והתנגדות הארקה ב 200 מיליאמפר.בקשה להצעת מחירשלחו לי חומר שיווקי וחדשות

  • מדידת התנגדות הבידוד עד 100 GΩ.
  • מתח מדידה 50 עד 1000 וולט.
  • פריקה אוטומטית של מתח בדיקה.
  • מדידת קיבוליות.
  • הצגת זרם זליגה.
  • מדידה וחישוב PI ו DAR.
  • בדיקה אוטומטית בשקע.
  • בדיקת רציפות והתנגדות.
  • מדידת מתח.


Call Now Button072-3911280