סונל Sonel MIC-10

סונל Sonel MIC-10

מד בידוד 1KV

סוג הפתרון: מדי בידוד מדי בידוד > מתח בדיקה 1K וולט
q mic 10 l

 • מדידת התנגדות הבידוד: - בחר מתח בדיקה: 50, 100, 250, 500, 1000 V, - אינדיקציה רציפה של התנגדות הבידוד או זרם זליגה, - פריקה אוטומטית של קיבוליות הציוד שנבדק לאחר המדידה, - התראה אקוסטית כל חמש שניות לאינדיקציית זמן מדידה, - הצגה של מתח הבדיקה בפועל במהלך המדידה, - הגנה והתראה מפני מדידה תחת מתח חי, - שלושה חוטי מדידה.
 • מדידת התנגדות הארקה על פי תקן EN 61557 - 4 בזרם של 200 mA
 • מדידת רציפות בזרם נמוך של כ – 15 mA עד לערך של 1999 Ω , התראה קולית אם להתנגדות הנמוכה מ -30Ω.
 • מדידת הקיבוליות במהלך מדידת התנגדות הבידוד.
 • מדידה של מתח AC ו DC עד 600 V.
 • מופעל על ידי: 4 סוללות רגילות או נטענות, אינדיקטור מתח סוללה.
 • המכשיר בעל תקן EN 61557.בקשה להצעת מחירשלחו לי חומר שיווקי וחדשות

 • מדידת התנגדות הבידוד עד 10 GΩ.
 • מדידת קיבוליות הבידוד.
 • פריקה אוטומטית של מתח בדיקה.
 • מדידת התנגדות.
 • מדידת רציפות.
 • מדידת מתח.
 • קל משקל רק 600 גרם.
 • נעילת מדידה.
 • מגיע עם אביזרים , תיק , רצועה ומתלה לדלת.Call Now Button072-3911280