של תחנת טעינה לרכב עם SONEL EVSE 01 ו MPI 540.

של תחנת טעינה לרכב עם SONEL EVSE 01 ו MPI 540.