מס. 1 הכוח האלקטרו מניע בלב הכבל נקודות הבדיקה על גבי ציפוי הכבל.

מס. 1 הכוח האלקטרו מניע בלב הכבל נקודות הבדיקה על גבי ציפוי הכבל.