נושאי הסדנה:

סקירה כללית על שיטות הגנה מוארקות 
מדידת לולאת תקלה משמעותה
שיטות למדידת התנגדות כלפי המסה הכללית של האדמה

 

מרצה ערן נאמי מהנדס בודק סוג 3

 

יום שני , 25.04.2022

שעות 16:00 עד 20:00

עלות 200 ₪ לא כולל מע”מ

 

כולל כיבוד מפנק ושתיה חמה/קרה וחנייה חינם.