סדנה של ארבע שעות בה נלמד את הנושאים הבאים:
* מבוא לאיכות חשמל – מושגי יסוד, הגדרות ותקנים
* בדיקת איכות חשמל – עקרונות ודגשים מעשיים