הרישום הסתיים

  • בדיקת לולאת תקלה
  • בדיקת ממסרי פחת
  • בדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
  • בדיקת רציפות הארקה
  • התנגדות אלקטרודת הארקה יחסית למסה הכללית של האדמה
  • תעודת השתתפות ביום העיון
  • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 הכולל ארוחת צהרים וחניה
  • עלות: 350 ₪ לפני מע”מ